Go to OLD SITE  शुक्रवार,१७ मंसिर,२०७८(Friday,3 December,2021 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

एसइइ परीक्षा २०७७ को नतिजा सम्वन्धी विवरण Website , sms र IVR बाट प्रकाशन हुने सूचना

Publish Date: 2021-08-06

Click to download