Go to OLD SITE  सोमवार,२४ फाल्गुन,२०७७(Monday,8 March,2021 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2021-03-07 News Practical Marks Preparation Sample image
2021-03-07 News SEE CENTER 2077 SAMPLE
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकिकृत गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना image
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकीकृतको लागि निवेदन image
2021-02-01 General Notices आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना image
2020-12-30 General Notices Regarding registration form fill up image
2020-12-30 General Notices Application Notice image
2020-12-30 General Notices Registration Notice image
2020-07-30 General Notices SMS/IVR NOTICE image
2020-07-11 General Notices MARKS UPLOAD TUTORIAL

CLCIK HERE

2020-07-05 General Notices SEEEMIS [NEW] Download

SEEMIS [NEW] DOWNLOAD

2020-07-05 General Notices To Download Software(VPN)

Click here to download software

2020-06-30 General Notices SEE2076 Student Record Download (Guide)

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्न यहा Click गर्नुहोस

image
2020-03-19 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l image